WIADOMOŚCI

 

 

,,Szlak Kamienia” w toku

A A A

09.10.2017

  

 Gmina Dobromierz realizuje zadania wynikające z decyzji o dofinansowaniu projektu ,,Szlak Kamienia”. Zgodnie z założeniami są to głównie działania promocyjne. W ostatnim czasie wykonawcy dostarczyli nam zdjęcia najpiękniejszych miejsc gminy Dobromierz, które w przyszłym roku znajdą się w materiałach promocyjnych. Zakupiliśmy również drobne gadżety promocyjne z kamienia - breloczki w kształcie serca z herbem naszej gminy. Powstała również koncepcja trasy turystycznej.

 

W przyszłym roku, w każdej miejscowości pojawią się drewniane tablice informacyjne, wydane zostaną mapy oraz ulotki promujące projekt i zrealizowane zadania.

Zgodnie z Programem Współpracy Interreg V-A Republika Czeska - Polska, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 85 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Wkład własny stanowić będzie 15 % wydatków kwalifikowanych projektu. Całość budżetu dla wszystkich partnerów wynosi blisko 2 mln euro.

Projekt "Szlak Kamienia" jest realizowany od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2019 r., obejmując obszar od Horic poprzez okolice Zviciny, Dobromierz, Świdnicę aż do Strzegomia. Punktem wyjścia będzie Horickie Muzeum oraz Centrum Aktywności Społecznej Karmel w Strzegomiu, które zaprezentują kamienne atrakcje Horic i Strzegomia oraz gdzie powstaną czesko - polskie sale multimedialne. Wszystkie te gminy będą częścią "Szlaku Kamienia", który będzie promować i tematycznie łączyć dwa przygraniczne regiony - okolice Karkonoszy i Dolny Śląsk. 

 


Wystartował „Szlak Kamienia”
05.07.2017

Wójt Jerzy Ulbin uczestniczył w konferencji, która oficjalnie otworzyła projekt "Szlak Kamienia" ("Cesta Kamene"), realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020. 

 

Całkowita wartość projektu to 1.998.851,20 EURO. Wzięli w niej udział realizatorzy projektu z Horic, Podzvicinska, Świdnicy, Dobromierza i Strzegomia, władze samorządowe, przedstawiciele branży kamieniarskiej, mieszkańcy i zaproszone media.

Włodarze gmin realizujących projekt podkreślali jego rangę i wymieniali jakie działania będą realizowane w poszczególnych miastach. Zaznaczyli, że oprócz wymiernych efektów, najbardziej cieszą się z tego, że dzięki projektowi będą mogli spotykać się sami mieszkańcy.

Gmina Dobromierz rozpoczyna działania ukierunkowane przede wszystkim na zadania promocyjne. W ramach projektu w każdym sołectwie zamontowane zostaną tablice informacyjne, zakupione zostaną gadżety promocyjne, zaprojektowane mapy i ulotki. Powstanie film promocyjny i broszury gmin uczestniczących w projekcie.

 


Szlak Kamienia coraz bliżej
05.04.2017

W budżecie gminy na rok bieżący oraz w wieloletniej prognozie finansowej została zabezpieczona kwota 130 tys. zł na realizację projektu pn. ,,Szlak Kamienia”, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

 

W najbliższym czasie podpisana zostanie umowa i rozpoczniemy działania ukierunkowane przede wszystkim na zadania promocyjne gminy Dobromierz. W ramach projektu w każdym sołectwie zamontowane zostaną tablice informacyjne, zakupione zostaną gadżety promocyjne, zaprojektowane mapy i ulotki. Powstanie film promocyjny i broszury gmin uczestniczących w projekcie.

Projekt ma na celu rozwijanie potencjału ruchu turystycznego, udostępnienie lokalnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z tematyką kamienia. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie sieci tras tematycznych oraz stworzenie zaplecza i przestrzeni ekspozycyjnych w Hořicach i Strzegomiu. Celem projektu będzie również odbudowa niektórych zabytków, promocja projektu oraz terenu, na którym będzie realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Cieszymy się, że udało nam się pozyskać środki finansowe na realizację zadań promocyjnych we współpracy z Republiką Czeską i sąsiednimi gminami - Strzegomiem i Świdnicą, które naturalnie wzmocnią wzajemną współpracę – informuje wójt Jerzy Ulbin.

 

 

do góry  |