WIADOMOŚCI

 

 

Urzędy dostępne ON-LINE 

A A A

23.09.2019

  

Opis: Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności świadczenia usług dziedzinowych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków, opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 10 jednostkach samorządu terytorialnego.

Projekt skierowany jest do pracowników Urzędów Gmin Partnerskich. W ramach zaplanowanych działań znajdują się:

uruchomienie lub modernizacja 100 e-usług elektronicznych na platformie ePUAP wdrożenie systemów dziedzinowych z zakresu podatków i opłat w 10 Urzędach Partnerskich uruchomienie Portalu Informacyjnego o Nieruchomościach w 10 Urzędach Partnerskich uruchomienie Portalu Interesanta dotyczącego opłat i podatków w 10 Urzędach Partnerskich przeprowadzenie badań satysfakcji klienta i wprowadzenie procedur podnoszących jakość obsługi przeprowadzenie szkoleń dla pracowników 

Okres realizacji: 1.10.2017-31.12.2019
Wartość projektu: 1 998 974,40 zł
Dofinansowanie: 1 684 622,40 zł
Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne)

 

 

do góry  |