WIADOMOŚCI

Projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

A A A

 

  

Beneficjent: Gmina Dobromierz 

W ramach umowy o dofinansowanie z dnia 23.04.2020 r. zakupiono 20 szt. laptopów. Sprzęt komputerowy został przekazany do szkół podstawowych (6 szt. – Szkoła Podstawowa w Dobromierzu, 6 szt. – Szkoła Podstawowa w Gniewkowie, 8 szt. – Szkoła Podstawowa w Roztoce). Laptopy zostały zakupione w celu zapewnienia warunków technicznych do nauczania zdalnego i jest wykorzystywany przez uczniów do nauki zdalnej w okresie zagrożenia epidemiologicznego. Po tym czasie zostanie zwrócony do szkół i użytkowany podczas zajęć szkolnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 60.000,00 PLN

 

Projekt został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

  

 

Projekt pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Beneficjent: Gmina Dobromierz

Umowę o dofinansowanie podpisano 29.06.2020 r. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli dobromierskich szkół podstawowych. Zakupiono14 szt. laptopów i 6 szt. tabletów, z których skorzysta 2 nauczycieli i 16 uczniów, w tym 16 uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).
Sprzęt komputerowy został przekazany do szkół podstawowych w celu zapewnienia warunków technicznych do nauczania zdalnego i jest wykorzystywany przez uczniów do nauki zdalnej w okresie zagrożenia epidemiologicznego. Po tym czasie zostanie zwrócony do szkół i użytkowany podczas zajęć szkolnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 54.999,96 PLN

Projekt został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

 

do góry  |