WIADOMOŚCI

Zdalna nauka też może być ciekawa 

A A A

24.06.2020

  

W związku z ogłoszonym stanem pandemii koronawirusa, stacjonarne zajęcia szkolne zostały wstrzymane. Również zajęcia w ramach projektu pn. ,,Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz” zostały czasowo wstrzymane, a ich reaktywacja była możliwa dopiero na początku czerwca.

Dzieci chętnie korzystają z takiej możliwości nauki i w domowym zaciszu zdobywają wiedzę i nabywają nowe umiejętności.

Szkoła Podstawowa w Roztoce znalazła bardzo atrakcyjne rozwiązanie obejmujące naukę zdalną, gdzie poprzez specjalną aplikację nauczyciele kontaktują się z uczniami i w ciekawy sposób prowadzą zajęcia, odnajdując się w nowej rzeczywistości. Na platformie udostępniane są materiały edukacyjne przygotowywane przez nauczycieli, do których uczniowie mają dostęp przez całą dobę. Udostępnione materiały są uzupełnieniem i wsparciem dla nauczycieli w prowadzeniu zdalnej edukacji.

Poniżej prezentujemy linki do zajęć szkolnych i biuletyn informacyjny, stanowiący podsumowanie kilkudniowej nauki uczniów:

a także link do szkolnej przygody:

i konkursu, czy znasz swoją gminę:

W ramach dotychczasowej realizacji projektu, oprócz zajęć obejmujących naukę m.in. języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, przedmiotów informatycznych, a także zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych czy przedmiotów przygotowujących uczniów do radzenia sobie na rynku pracy, przeprowadzono cykl szkoleń dla nauczycieli oraz doposażono placówki oświatowe w sprzęt edukacyjny. Szkoły w Dobromierzu, Roztoce i Gniewkowie posiadają nowoczesne pracownie komputerowe i multimedialne, doposażone pracownie językowe i przyrodnicze. Oprócz zakupu samego sprzętu komputerowego i pomocy naukowych, szkoły zostały wyposażone w nowe stoliki, krzesełka, biurka dla nauczycieli, tablice multimedialne i pozostały sprzęt, który z pewnością będzie nadal uatrakcyjniał zajęcia po powrocie do trybu stacjonarnego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, a Gmina Dobromierz otrzyma łącznie ponad 1,3 mln dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu zaplanowana była do końca roku szkolnego 2020/2021, jednak w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, zajęcia prawdopodobnie zostaną przedłużone. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po powrocie uczniów do szkół i rozpisaniu siatki zajęć.

Cieszę się, że zaproponowane przez szkoły narzędzia ułatwiały naukę uczniom i organizację dnia rodzicom, którzy spędzali czas w domu i często dzielili go między pracę zawodową a pomoc dzieciom. Mam również nadzieję, że uczniowie w nowym roku szkolnym wrócą do szkół i będą chętnie korzystać z nowego wyposażenia i pomocy edukacyjnych zakupionych w ramach projektu – komentuje wójt Jerzy Ulbin.


PLIK DO POBRANIA:


  

 

 

 

do góry  |