WIADOMOŚCI

Wymiana kotłów – przedłużenie naboru wniosków 

A A A

29.06.2020
(aktualizacja 28.09.2020 r.)

  

GMINA MIASTO ŚWIDNICA Lider projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów dla obszaru obejmującego teren Gminy Dobromierz.

 

Projekt zakłada dofinansowanie przedsięwzięć polegających na trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienie go ogrzewaniem ekologicznym. Wysokość dofinansowania to 70% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 10 tys. dla mieszkań i 25 tys. dla domów jednorodzinnych.

Uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych, osoby będące właścicielami mieszkań w domach wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe (jedynie w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).

Termin składania wniosków o udzielenie grantów:
od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.10.2020 r.

Miejsce składania wniosków:
Urząd Gminy Dobromierz, pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz
Punkt Obsługi Klienta - Sala Ślubów

Zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy do punktu informacyjnego działającego w Urzędzie Gminy w Dobromierzu - Sala Ślubów w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie 74 858 62 17 wew. 16, e-mail: mgrynaszko@dobromierz.pl

Pełna wersja ogłoszenia znajduje się w załączniku do pobrania.

Jednocześnie informuję, iż wszelkie niezbędne dokumenty związane z projektem grantowym, tj. wzór wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami i instrukcją, wzór umowy o powierzenie grantu, wzór wniosku o wypłatę grantu, wzór weksla in blanco z deklaracją wekslową itp. dostępne są na stronie internetowej www.wymianakotlow.pl.  


PLIKI DO POBRANIA:


 

do góry  |