WIADOMOŚCI

Zgłoś zadanie do funduszu sołeckiego 
(AKTUALIZACJA)

A A A

22.09.2020 03.09.2020

  

Zapraszamy Państwa do udziału w zebraniach wiejskich, podczas których mieszkańcy poszczególnych sołectw będą mieli możliwość zgłoszenia do realizacji zadań istotnych dla lokalnej społeczności w ramach przyszłorocznego funduszu sołeckiego.

Środki funduszu sołeckiego są to środki własne Gminy Dobromierz wyodrębnione w budżecie na określony rok. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie do 30 września wniosku do wójta gminy.

Przypominamy, że wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidywanych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach limitu środków wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

W przyszłorocznym budżecie gminy do dyspozycji sołectw pozostaje kwota 360 tys. zł.

W najbliższym czasie odbędą się zebrania wiejskie w następujących sołectwach:

Sołectwo

Data

Godzina

Miejsce zebrania wiejskiego

Szymanów

4 września

(piątek) 2020 r.

19.00

świetlica wiejska w Szymanowie

Borów

7 września

(poniedziałek) 2020 r.

18.00

świetlica wiejska w Borowie

Dobromierz

8 września

 (wtorek) 2020 r.

19.00

sala widowiskowa GOKSiR

Gniewków

9 września

(środa) 2020 r.

24 września (czwartek) 2020 r.

18.00

świetlica wiejska w Gniewkowie

Czernica

10 września (czwartek) 2020 r.

18.00

świetlica wiejska w Czernicy

Kłaczyna

11 września

(piątek) 2020 r.

18.00

świetlica wiejska w Kłaczynie

Pietrzyków

14 września (poniedziałek) 2020 r.

18.00

świetlica wiejska w Pietrzykowie

Jaskulin

16 września

(środa) 2020 r.

18.00

świetlica wiejska w Jaskulinie

Bronów

17 września (czwartek) 2020 r.

18.00

świetlica wiejska w Bronowie

Roztoka

18 września

 (piątek) 2020 r.

18.00

świetlica wiejska w Roztoce
(ul. 3 Maja 61)

 

 

do góry  |