WIADOMOŚCI

Inwentaryzacja do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

A A A

04.09.2020

  

Wójt Gminy Dobromierz informuje, że we wrześniu 2020 roku przeprowadzana będzie inwentaryzacja źródeł niskiej emisji występujących na terenie gminy Dobromierz, w tym m.in.:

  • rodzaju i typu źródła ciepła,

  • zużycie surowców na potrzeby grzewcze, ciepłej wody użytkowej, przygotowanie posiłków,

  • rodzaju i typu stolarki okienno-drzwiowej, pokrycia dachowego itp.,

  • planowanych prac termomodernizacyjnych do roku 2027.

Przeprowadzenie inwentaryzacji jest niezbędne dla opracowania dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobromierz”. Informujemy, że inwentaryzację przeprowadzają upoważnieni przedstawiciele firmy EKO-TEAM ze Zgorzelca, którzy mają ze sobą oryginał upoważnienia do przeprowadzenia inwentaryzacji, podpisany przez Wójta. Ponadto posiadają identyfikatory z imieniem i nazwiskiem.

KONTAKT Z ANKIETERAMI:

EKO – TEAM Sebastian Kulikowski tel. 0691 015 026, fax. 75 613 81 34, e-mail: ekoteam.kulikowski@gmail.com 

Prosimy o współpracę z ankieterami i rzetelne przekazywanie informacji.

 

 

do góry  |