WIADOMOŚCI

Trwa nabór wniosków na wymianę pieców 

A A A

09.09.2020

  

Przypominamy o trwającym naborze wniosków o udzielenie grantów w projekcie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

 

Wzory wniosków o udzielenie grantu wraz z dołączoną do nich instrukcją wypełniania są dostępne do pobrania na stronie internetowej projektu pod adresem www.wymianakotlow.pl

Do wniosku o udzielenie grantu należy obligatoryjnie dołączyć uproszczony audyt energetyczny sporządzony dla nieruchomości, która stanowi Państwa własność i w której nastąpi lub nastąpiła wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła. Lista audytorów, którzy będą odpłatnie wykonywać dla Państwa uproszczone audyty energetyczne jest dostępna na stronie internetowej www.dobromierz.pl  oraz na stronie www.wymianakotlow.pl


Podczas trwania naboru wniosków mieszkańcy Gminy Dobromierz mogą skorzystać z konsultacji doradcy technicznego, który udzieli informacji w doborze odpowiedniego typu ogrzewania dla danej nieruchomości, przedstawi szacunkowe koszty inwestycji, jakie zgody trzeba uzyskać itp. (nie będzie pomagał przy wypełnianiu wniosków). Konsultacje z doradcą możliwe będą jedynie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu pod numerem 74 858 62 17 wew.16.

Wypełniony jeden egzemplarz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami o udzielenie grantu w wersji papierowej w zamkniętej kopercie, należy złożyć w Urzędzie Gminy w Dobromierzu w Punkcie Obsługi Klienta (Sala Ślubów) lub wysłać drogą pocztową w terminie do 30 września 2020 roku.

Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegać ocenie.

 

 

do góry  |