WIADOMOŚCI

Informacja o formie spełniania obowiązku nauki 

A A A

23.09.2020

  

W związku z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) uprzejmie prosimy rodziców/opiekunów prawnych dzieci urodzonych w latach 2003, 2004 i 2005, uczęszczających do szkół znajdujących się poza Gminą Dobromierz lub realizujących obowiązek nauki w inny sposób o przedłożenie w terminie do 30 września 2020 r. pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę.

 

Informację należy przedstawić w formie:

  1. zaświadczenia ze szkoły

  2. lub oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.

Zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobromierz lub wysłać mailowo skan opatrzony podpisem na adres: mnakoneczna@dobromierz.pl 


PLIK DO POBRANIA:


 

 

do góry  |