Informacje Wójta Gminy Dobromierz
 

Sprzedaż mieszkań w budynkach komunalnych 


  
 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że podjąłem decyzję o umożliwieniu wszystkim mieszkańcom wynajmującym lokale mieszkalne w budynkach komunalnych Gminy Dobromierz wykup tych lokali w trybie bezprzetargowym z udzieleniem bonifikat. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynkach wielorodzinnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego stosuje się bonifikatę w wysokości:

  • 90 % przy wykupie pojedynczych lokali w budynku,
  • 95 % w przypadku wykupu lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych przez wszystkich najemców lokali jednocześnie.

Bonifikata obejmuje cenę lokalu i przynależnej części działki gruntu. Bonifikaty nie dotyczą obiektów nowo wybudowanych po roku 1996. Podstawę prawną sprzedaży lokali mieszkalnych stanowią Uchwała NR XXVI/162/04 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 września 2004 r. oraz Uchwała NR XLII/245/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 listopada 2005 r.

Osoby zainteresowane wykupem wynajmowanych mieszkań proszę o składanie wniosków na piśmie do Urzędu Gminy Dobromierz. Szczegółowych informacji dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych udziela Referat Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Dobromierz, tel. 74 85 86 217 wew. 16, e-mail: lblyskosz@dobromierz.pl

Ze sprzedaży mogą zostać wyłączone lokale mieszkalne w przypadku nie uregulowanych spraw formalno – prawnych dotyczących budynku lub gruntu oraz w przypadku złego stanu technicznego budynku. W takich przypadkach osoba wnioskująca zostanie poinformowana na piśmie o przyczynach wyłączających możliwość wykupu lokalu mieszkalnego.

Z poważaniem
Jerzy Ulbin Wójt Gminy Dobromierz

 

 

do góry  |