POZNAJ NASZĄ GMINĘ
Historia

  
 

Historia regionu

Obszar dzisiejszej Gminy Dobromierz zamieszkiwały w przeszłości dwa plemiona słowiańskie: Ślężanie i Trzebowianie.

Granica pomiędzy tymi plemionami przebiegała wzdłuż Nysy Szalonej. Po obydwu plemionach pozostały zarysy lub ślady grodzisk. I tak po Ślężanach w okolicy Dobromierza 5 grodzisk, a po Trzebowianach grodzisko w Roztoce i w pobliżu Gniewkowa. Powstawanie poszczególnych miejscowości następuje za panowania:

  • Bolesława Rogatki: KŁACZYNA - 1249, DOBROMIERZ - 1277;
  • Bolka I Świdnickiego: ROZTOKA - 1300,
  • Bernarda: BRONÓW - 1307, DZIERZKÓW - 1305, GNIEWKÓW - 1305, BORÓW - 1305
  • Bolka II Świdnickiego: JUGOWA - 1335, SZYMANÓW - 1335,
  • natomiast PIETRZYKÓW - 1369, CELÓW - 1373, powstały, gdy władzę sprawowała po śmierci Bolka II, jego żona Agnieszka.

Najstarszy dokument z roku 1203 wspomina o nadaniu, przez biskupa wrocławskiego Cypriana, dziesięciny ze wsi Cirne (Czernica) joannitom ze Strzegomia


MAPA ŚLĄSKA w wiekach X i XI
granice oddzielające terytoria plemienne w przybliżeniu

Nie omijały tego regionu burzliwe dzieje w historii; wojny, zarazy, powodzie, susze, pożary i bunty chłopskie. Bardzo wyniszczające i ubożące region były wojny, zwłaszcza wojna trzydziestoletnia (1618-1648) i wojna siedmioletnia (1756-1763). Częste przemarsze wojsk powodowały przymusowe zakwaterowania, wyżywienie wojska i jeszcze wyższe podatki na rzecz armii. 4 czerwca 1745 roku na terenach między Strzegomiem, a Dobromierzem, rozegrała się znacząca bitwa II wojny śląskiej. Doszło do starcia wojsk pruskich z połączonymi siłami austriacko-saksońskimi. Przeszła ona do historii jako "Bitwa pod Wysoką Górą", sławiąc jednocześnie miasteczko daleko poza granicami Śląska. W kampanii napoleońskiej Dobromierz, liczący wówczas 500 mieszkańców, musiał zakwaterować 4475 żołnierzy oraz zapłacić 6000 talarów kontrybucji, co było ogromną kwotą.
Miasto nawiedzały częste powodzie i pożary. Kronikarz opisujący powódź z roku 1804 podaje wiadomość o zalaniu dolnej części miasta przez okoliczną rzekę. Co spowodowało, że mieszkańcy cierpieli głód i biedę.

W roku 1807, południową stroną dzisiejszej gminy, przeszły wojska Ułanów Nadwiślańskich, podążając naprzeciw wojskom pruskim, idącym na odsiecz Wrocławia. Do bitwy doszło pod Strugą 7 maja 1807 roku. Szarżę ułanów opisał Stefan Żeromski w "Popiołach" (III tom).
Bardzo wyniszczające w skutkach były pożary. Zwarta drewniana zabudowa, z dachami, krytymi słomą, była łatwym łupem dla ognia. Pożary mające miejsce w latach:1602, 1654, 1683, 1710 oraz 3 stycznia 1827 roku, pozostawiały zgliszcza. Każdorazowo po pożarze trzeba było odbudowywać niemalże całe miasto, czy też poszczególne obiekty. To powodowało zastój i hamowało rozwój gospodarczy.

Mapa terenów Gminy Dobromierz w latach 1884-1885
(Hohenfriedeberg)


POBIERZ: mapa w większej rozdzielczości

Metryczka:
Skala: 1:25000
Miejsce wydania mapy: Berlin
Rok wydania mapy: 1913 r.
Oryginał mapy znajduje się w Bibliotece Śląskiej, Plac Rady Europy 1, Katowice.

Wiek XIX to rozwój przemysłu. Na terenie gminy powstały wówczas kamieniołomy wysokiej klasy granitu w Borowie, Gniewkowie i Czernicy. Ten poszukiwany materiał budowlany był eksportowany daleko w głąb Niemiec, do Westfalii i Nadrenii. Tam budowane były z niego drogi i ulice wielkich miast. Zatrudnienie w kamieniołomach znajdowało wielu mieszkańców gminy. W przeszłości miejscowi trudnili się chałupniczo tkactwem. W okolicy bardzo mocno rozwinęło się ogrodnictwo i sadownictwo. Słynęły z nich: Szymanów, Pietrzyków, Roztoka, Jugowa, Bronów i Dobromierz.

Na tym terenie było w przeszłości parę młynów (Pietrzyków, Łąkoszów, Dobromierz, Borów) i nieco wcześniejsze wiatraki (Pietrzyków, Jaskulin).Korpus wiatraka typu holenderskiego stoi do dziś na wzgórzu koło Pietrzykowa.

W roku 1890 uruchomiona została linia kolejowa Strzegom - Bolków przez Roztokę i Kłaczynę, a w roku 1896 wybudowano linię kolejową z Jawora do Roztoki, przebiegającą na terenie gminy przez Czernicę, Gniewków, Borów. Dzisiaj pociągi tędy już nie kursują.


Dworzec kolejowy w Roztoce
fragment karty pocztowej: "Rohnstork" Kunstverlag Herm. Adam, Freiburg in Schl.
No. 8554

 

 


Na podstawie materiałów przygotowanych i udostępnionych przez pana Edwarda Hałdasia

do góry  |