POZNAJ NASZĄ GMINĘ
Leksykon wsi Gminy Dobromierz

  

 

Fragment mapy okolic Dobromierza z 1936 roku. Ze zbiorów własnych autora

Borów

Pierwotna nazwa wsi "Borow" wskazuje bez wątpienia na jej słowiańskie początki. Po raz pierwszy wspomniano Borów jednakże dopiero w dokumencie z 1376 roku. W jego treści wspomina się wyraźnie, iż "przed wieloma laty" Gunther von Ronow sprzedał Gunczelinowi von Czirnen, właścicielowi wsi, tamtejsze dobro rycerskie. Wieś zatem musiała istnieć znacznie wcześniej, niż wynikałoby to z daty wystawienia dokumentu.

Wspomniany dokument jest najlepszym świadectwem pierwotnego charakteru wsi; była to duża wioska, w której istniał majątek rycerski i mieszkali chłopi. Rycerze posiadali prawo do wypasu owiec, aż po granice wsi Roztoka. Wieś kilkakrotnie w okresie II poł. XIV w. zmieniała swych właścicieli. W 1389 roku tutejszy folwark posiadał Heinrich von Schweinichen, który zapisał go jako uposażenie wdowie swej żonie Katarzynie. Równolegle jednak jako dziedzice majątku wymieniani są członkowie rodu von Czirn. Przypuszczać zatem należy, iż we wsi istniały w tym czasie co najmniej dwa folwarki (potwierdzałaby to podwójna niemiecka nazwa wsi "Bohrau-Seiffersdorf"). W 1397 roku siedziała tu rodzina von Bergen (Berchin), niemniej główny majątek nadal spoczywał w ręku rodziny von Czirn. W XVI i XVII wieku jako właściciele wsi wymieniani są członkowie rodu von Schweinichen, właściciele pobliskiego zamku Świny. 3 lutego 1598 roku Conrad Młodszy von Hochberg, właściciel pałacu w Roztoce, zakupił wieś od Franza von Schweinichena. Od tego czasu wieś wchodziła w skład majętności von Hochbergów na Roztoce aż do 1945 roku Odgrywała ona poważniejszą rolę jedynie w okresie średniowiecza.

W okresie wojny trzydziestoletniej niemal doszczętnie zniszczona, nigdy nie zdołała się podnieść do dawnej świetności. Jeszcze w opisie z 1785 roku autorstwa Zimmermanna wspomina się tu zaledwie 99 mieszkańców. Większość z nich zobowiązana była do pracy na folwarku należącym do von Hochbergów; we wspomnianym 1785 roku wymieniono jedynie 16 zagrodników (nie było tu zatem wolnym bogatych chłopów zwanych kmieciami). Można zatem wyciągnąć wniosek, iż po zniszczeniach wojny trzydziestoletniej i prawie kompletnym wyludnieniu wsi, właściciel majątku przejął na własność większość gruntów należących niegdyś do chłopów. Warto wspomnieć, że w tym czasie na terenie wsi wymieniany jest młyn wodny, który również należał do rodziny von Hochberg i był jedynie oddawany w dzierżawę.

Nowy rozwój wsi datuje się na II połowę XIX i I połowę XX wieku, kiedy to rozpoczęto tu na szeroką skalę eksploatację granitu. Pierwsze prace górnicze podejmowali von Hochbergowie; do nich też należała aż do 1945 roku większość z kamieniołomów. W 1896 roku do Borowa doprowadzono linię kolejową w ramach budowanej wówczas trasy Jawor-Marciszów. Przyspieszyło to w znacznym stopniu rozwój wioski i możliwości zbytu eksploatowanego tu granitu. W latach dwudziestych XX wieku wybudowano w Borowie osiedle dla pracowników kamieniołomów zwane kolonią albo po prostu "Osiedlem" (niem. Siedlung). W owym czasie liczba ludności wsi wzrosła prawie czterokrotnie w stosunku do 1785 roku i obejmowała już ponad 350 osób. Atrakcją wioski leżącej wówczas na terenie powiatu jaworskiego był okazały dąb "Bolko", którego obwód miał ponad 7 metrów, a jego wiek oceniano na co najmniej 500 lat.

Warto dodać, iż pod koniec okresu II wojny światowej w kamieniołomach w Borowie zatopiono liczne dzieła sztuki należące do von Hochbergów z Roztoki (być może również z innych majątków). Jeszcze w latach pięćdziesiątych XX wieku z wody zalanych wyrobisk wyciągano rapiery, elementy zbroi itd. Po II wojnie światowej wieś nosiła tymczasowo nazwę Gniewomirowice, jednakże w 1948 roku zmieniono ją na obecną Borów. Mimo swego malowniczego położenia nad Radynią, wieś ze względu na liczne wyrobiska granitu nie może być wykorzystywana turystycznie.

Tomasz Niesiecki

 

do góry  |