POZNAJ NASZĄ GMINĘ
Położenie gminy

  
LICZBA MIESZKAŃCÓW POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI
według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Ludność - 5182 mieszkańców

1.

Borów

418

2.

Bronów

86

3.

Bronówek

30

4.

Celów

44

5.

Czernica

280

6.

Dobromierz

598

7.

Dzierzków

342

8.

Gniewków

367

9.

Jaskulin

206

10.

Jugowa

432

11.

Kłaczyna

544

12.

Pietrzyków

177

13.

Roztoka

1018

14.

Serwinów

143

15.

Siodłkowice

94

16.

Szymanów

403  

  

Powierzchnia – 85,91 km2

Powierzchnia poszczególnych wsi z przysiółkami:

        Borów

1,99 km2

        Bronów

3,65 km2

        Czernica

3,68 km2

        Dobromierz
 + przysiółki - Serwinów i Bronówek

8,56 km2

        Dzierzków

3,27 km2

        Gniewków

6,24 km2

        Jaskulin

4,31 km2

        Jugowa

9,10 km2

        Kłaczyna
+ przysiółek - Celów

14,63 km2

        Pietrzyków

9,62 km2

        Roztoka

11,72 km2

        Szymanów
+ przysiółek - Siodłkowice

9,11 km2

  

Gmina Dobromierz położona jest na pograniczu Obniżenia Podsudeckiego, Podgórza Bolkowsko-Wałbrzyskiego oraz Pogórza Kaczawskiego. Przez teren Gminy przepływają dwie rzeki: Strzegomka oraz Nysa Szalona. Na pierwszej z tych rzek utworzono zbiornik wody pitnej "Dobromierz", który jest administrowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Przez Gminę przebiegają dwa ważne szlaki komunikacyjne: Wrocław - Jelenia Góra oraz Legnica - Jawor - Wałbrzych, co ma duże znaczenie zarówno dla inwestorów, jak i turystów.

Gmina Dobromierz należy administracyjnie do powiatu świdnickiego i usytuowana jest w centralno- południowej części województwa dolnośląskiego.

Gmina Dobromierz posiada rolniczo-przemysłowy charakter, o czym decyduje znaczna część użytków rolnych (około 70 % powierzchni) oraz bogate złoża granitu znajdujące się w jej północno-wschodniej części. Wydobycie granitu odbywało się tu już w XIX w. Obecnie znajduje się tu i działa 6 większych kamieniołomów, głównie we wsiach Borów, Czernica i Gniewków oraz kilkadziesiąt zakładów kamieniarskich.

Gmina posiada bardzo malownicze tereny, które rozpościerają się od sztucznego zbiornika wody pitnej do jej południowych terenów, które obejmują otulinę Książańskiego Parku Krajobrazowego. Zabytki znajdujące się na terenie Gminy Dobromierz, przede wszystkim liczne zespoły pałacowo-parkowe czy piękne kościoły niewątpliwie podwyższają jej walory turystyczne i krajobrazowe. Przez gminę przebiega ponadto zielony turystyczny "Szlak Grodów Piastowskich", który łączy się z niebieskim "Szlakiem Legii Nadwiślańskiej".

Obszar Gminy obfituje również w chronione i rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Wśród roślin na wyróżnienie zasługują między innymi dziewięćsił bezłodygowy, kukułka bzowa czy storczyk męski, natomiast do rzadkich zwierząt należą nietoperz mopek, rzekotka drzewna, bóbr, wydra, wąż gniewosz czy przepiórka.

Głównym celem Gminy Dobromierz jest stworzenie dogodnych warunków dla inwestorów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Wykorzystanie naturalnych walorów krajobrazowych i turystycznych, które mogłyby stworzyć dogodne zaplecze dla szeroko rozumianej działalności turystycznej, gastronomicznej czy rekreacyjno-wypoczynkowej. Szczególne znaczenie posiada, zatem budowa w najbliższym czasie kanalizacji wodno-ściekowej. Przystąpienie Gminy Dobromierz do Lokalnej Organizacji Turystycznej "Księstwo Świdnicko-Jaworskie" stwarza dodatkową szansę na realizację zamierzonych celów.

 

do góry  |